Tartalomjegyzék

MÚLT ÉS JÖVŐJE

Járműünnepek 2019

DR. Czippán LászLó

Visszaemlékezés a villamosmozdony diagnosztika kezdeteire

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

DR. Borbély György ph.d.

Gondolatok az ICE nagysebességű vasúti személyszállítási rendszer teljesítményre alapozott karbantartási létesítményeivel kapcsolatban

Kertész József

Vasúti teherkocsi fékberendezések vizsgálata és karbantartása

Krémer Miklós

Súrlódó fékek teljesítmény és élettartam korlátjai

HÍREK A VASÚT VILÁGÁBÓL

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

Koczóh István Attila

Diplomaterv keskeny nyomközű motorvonat koncepció kidolgozása témában

Lokesh k. Kriplani, nalinaksh s. Vyas

A kerék/sín kapcsolatnak a gördülési sugárra alapozott optimalizálása

Ingtolf  Nerlich

A ”pályabarát gördülőanyag” előnye: a jövőbeni új szolgáltatások várható pályafenntartási költségek alakulása

DR. Malatinszky Sándor

Felújítás, korszerűsítés vagy selejtezés és újbeszerzés. – Az Mk48,2000 sorozatú mozdonyok felújítása

Murárik László

25. évesek a DWA-Dunakeszi közös gyártású kocsik