Könyvajánló

Könyvajánló és helyreigazítás

A MÁV 1911. évben bevezetett gőzmozdony számozási rendszerében 377 sorozatú, korábban XII osztályúnak nevezett mozdonyok összes gyártott példányának áttekintése

A vasútbarátok számára nagy öröm, hogy a közelmúltban több értékes, részben hézagpótló jellegű, vasúttörténeti témát feldolgozó kiadvány jelent meg – így pl. a MÁV Zrt Vezérigazgatósága által kiadott „A magyar vasút krónikája a XIX. században” című könyv, amelyet minden olvasó joggal forrásértékűnek, és mozdonytörténeti szempontból hitelesnek tekinthet. Ez utóbbi műben viszont sajnálatos módon számos téves adat szerepel. A valótlan adatok (így pl. a 377 sorozatú mozdonytípusból valóságban összesen 551 darab készült, ezzel szemben a szerzők a könyv 254. oldalán 493-at szerepeltetnek!) hibajavítási kötelezettséget vonnak maguk után. A „Vasútgépészet” című szaklap honlapján megtekinthető áttekintés célja a könyvben hibás adatok helyett a valóságos adatok megismertetése a könyv birtokosaival, olvasóival. A gyártott mozdonyokkal kapcsolatos tételes elszámoláshoz ezen ismertető cikk szerzői a legmegfelelőbb fórumnak a vasútbarátok között egyre népszerűbb „Vasútgépészet” című szaklapot gondolták, ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket a szerkesztőségnek a lehetőségért az alábbi táblázat publikálásához.

A szerzők egyszersmind javasolják, hogy fel kell hívni az említett könyvekben szereplő téves gyártott darabszámot ismertető cikkek szerzőinek, és a könyv szerkesztőjének, lektorainak figyelmét a téma szakértőivel történő konzultációra, a hasonló esetek elkerülése érdekében. A táblázat gyári szám, azaz keletkezési számsorrendben az Magyar királyi Államvasutak Gépgyára által gyártott mozdonyokat, ezt követően az aradi Weitzer gyár által gyártott mozdonyokat, majd a három osztrák gyárban készített mozdonyokat, végül az Ózdon gyártott mozdonyt ismerteti – feltüntetve a mozdonyok I. világháború utáni utódállamok közötti elosztását, valamint a MÁV által saját vágányhálózattal rendelkező iparvállalatok részére eladott mozdonyokat is. Célunk volt az ismert átszámozások közlése, amit néhány mozdonynál 1947-1948-ban „szabványosítás” fedőszó használatával végrehajtottak. Ezt azért alkalmazták, hogy az eredetileg az utódállamoknak ítélt, de a II. világháború során Magyarországra visszakerült mozdonyokat ne kelljen a tulajdonos utódállam vasútjának visszaadni.


onlinetablettak.com

A mozdonyok selejtezési időpontjának ismertetése nem volt célkitűzés. A mozdonyok esetleges utóéletét sem mindenütt közöljük, kivéve a muzeális célból megőrzött példányok esetében.

A szerzők nevében: Lovász István

crotram.com

Készült a MÁV História Bizottság Jármű Albizottság feladata, tevékenysége keretében

A táblázat összeállításában közreműködtek:

Szerzők:

Dr. Bodrogi Bence Péter

Lovász István

A szerzők felkérésére lektorálta:

Kirchner Attila

(a Kirchner Attila, Tóth Sándor, Villányi György számítógépes adatbázis segítségével)

Az adatok összeállításában segítettek: Fördős Attila és Grátzer Ákos

A borítón lévő kép Német István felvétele

Szerkesztői kiegészítés:

Lovász úrék által összeállított valamennyi, 551 db 377. sorozatú mozdonyra kiterjedő részletes táblázat a Vasútgépészet honlapján, a www.vasutgepeszet.hu/könyvismertető rovatban megtekinthető. A táblázat a MÁV Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60 épületében, a MÁV-könyvtárban írásos formában megtalálható, igény esetén lemásolható.

A kiegészített táblázatot a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak is átadtuk.

Főszerkesztő

Kiegészítő táblázat