Impresszum

VASÚTGÉPÉSZET

Szakmai kiadvány

Megjelenik negyedévente

Engedélyszám:113409/1981, 4398/1992

Alapítva:1992.

Szerkesztőség:

MÁV Könyvtár 1087 Budapest,

Könyves Kálmán krt. 54-60.

Tel: 06 30 236 2772 fax: 06 22 213013

e-mail: edkopres@gmail.com

Alapító főszerkesztő: Kisteleki Mihály

Főszerkesztő: Kovács Károly

Szaklektor:

Csárádi János, Dr. Csiba József,

Kisteleki Mihály, Kocsis Gyula,

Dr. Komoróczky István, Dr. Kovács Endre,

Dr. Nagy Vince, Dr. Rixer Attila,

Dr. Zobory István

Nyelvi lektor:

Kósa Antal, Malatinszky Sándor,

Sramek Réka, Stráner Pál

Nyomdai előkészítés:

Bizalom Bt

Nyomdai munka:

Vareg Hungary Kft.

Felelős vezető:

Egyed Márton

Példányszám: 800

Kiadja:

EDKOPRESS Kft.

2462 Martonvásár, Arany János u. 36.

Tel: 06 22 213 013

e-mail: edkopres@gmail.com

Eisenbahn-Maschinenwesen

Fachblatt, Ercheint vierteljährlich

Redaktionsadresse:

MAV-Bibliothek, 1087 Budapest

Könyves Kálmán krt. 54-60.

e-mail: edkopres@gmail.com

Hauptredakteur: Károly Kovács

Verlag, onlinetablettak.com und Verlagsorganisation:

EDKOPRESS Gmbh

H-2462 Martonvásár, Arany J. u. 36.

RAILWAY ENGIENEERING

Puplished four times per year

Editorial office:

MAV-Bibliothek, 1087 Budapest

Könyves Kálmán krt. 54-60.

e-mail: edkopres@gmail.com

Editor: Károly Kovács

Publishers and publishing organization.

EDKOPRESS Ltd.

H-2462 Martonvásár, Arany J. u. 36.

www.vasutgepeszet.hu