Előszó

DR.Márkus Imre, Vezérigazgató MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

DR.Márkus Imre, Vezérigazgató MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

MÁV TRAKCIÓ Zrt. 2009. évi feladatai, céljai:

Fő cél a költséghatékonyabb működés megvalósítása minden tevékenységünkben. A futó projektek közül kiemelem az MFB és TODO berendezések felszerelésének befejezését, az eddigi munkafázisok eredményeinek értékelését, a további intézkedések megtételét.
Kiemelt hangsúlyt kell, hogy kapjon az MBRail projektben folyó munka. A végrehajtás során felmerülő újabb feladatok, igények megoldása a projekt országos szintű kiterjesztése a soron lévő feladat.
A MÁV TRAKCIÓ Zrt.-nek világos válaszokat kell adnia a költségmegtakaítási elvárásokra. Ennek érdekében górcső alá vettük belső folyamatainkat. Költségfelmerülési szintekig visszamenve, minden költségforint szükségességét vizsgáljuk. A szolgáltatásainkat igénybevevő üzletfeleink számára egyértelművé tesszük az általuk igényelt tevékenység költséghatásait. „A megrendelő a szükséges mennyiségű és minőségű szolgáltatást fizesse meg!” elvet érvényesítjük.
Érdemi tárgyalásokat kezdtünk a MÁV Cargoval vontatási szolgáltatásról, annak költségeiről. Meghatározó magyarországi árufuvarozó cégek vezetőivel tárgyalást kezdeményeztünk a tehervonati menetrendről, a menetrendszerűség kedvező hatásairól, a költségek csökkenthetőségéről. A mozdonyok műszaki állapotának javítására sajnos nem tudunk annyi pénzt fordítani, amennyi szükséges lenne. Kevés pénzből kell a legjobbat kihozni. Igényesebbek lesznek a járműátvételeink, jobban megszámoljuk, hogy mire, mennyit költünk! Szigorítani fogjuk elszámolásainkat befelé is, és kifelé is.
A 25+25 villamos mozdony beszerzésének MÁV-csoport által vezetett finanszírozási tenderét szeretnénk lezárni. Elengedhetetlen a MÁV-csoport és a MÁV TRAKCIÓ Zrt számára a versenyképesebb új mozdonyok beszerzése és üzembeállítása.
A MÁV TRAKCIÓ Zrt. – a jelenleginél költséghatékonyabb, jól működő vasútüzem részeként -, az utasok és fuvaroztatók megelégedésére működő és az EU-ban is versenyképes szolgáltatás megszervezésében érdekelt.

Budapest, 2008. március 16.

Dr. Márkus Imre
vezérigazgató